Công ty Phát Tiến tài trợ 10 xe máy Honda cho QUỸ HỌC BỔNG TÀI NĂNG CƠ KHÍ BÁCH KHOA năm 2022

Công ty Phát Tiến tài trợ10 xe máy Honda cho QUỸ HỌC BỔNG TÀI NĂNG CƠ KHÍ BÁCH KHOA năm 2022.

Nhằm hỗ trợ và tạo động lực cho các bạn sinh viên Khoa Cơ khí, khuyến khích và nâng cao tinh thần học tập, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của các bạn sinh viên, đồng thời đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. 10 học bổng bao gồm:
1. Học bổng xuất sắc: Số lượng 5 suất, mỗi suất bao gồm 1 xe máy Honda Air Blade.
2. Học bổng tài năng: Số lượng 5 suất, mỗi suất bao gồm 1 xe máy Honda Wave Alpha.

Các mốc thời gian cần lưu ý:

– Nộp hồ sơ: tháng 01/2023
– Trao giải: tháng 03/2023

Điều kiện và đối tượng:

Sinh viên các ngành Khoa Cơ khí,

Có thành tích học tập,

NCKH và các thành tích trong các hoạt động khác.

Đối với sinh viên năm 2, 3, 4 kết quả trong HK2 2021-2022 và HK 1 2022-2023…

Đối với sinh viên năm 1: theo kết quả xét tuyển và HK1 2022-2023.

Chi tiết sẽ có trong thông báo chính thức trang Web khoa Cơ khí.