Đại học Quốc gia TP.HCM tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

03 tập thể và 03 cá nhân điển hình của trường Đại học Bách Khoa đã được biểu dương trong hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (2011 – 2015) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG – HCM) vào sáng ngày 08/10/2015.


Báo cáo kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (2011 – 2015) của Bộ Chính trị do đồng chí Dương Anh Đức – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG – HCM) trình bày tại hội nghị cho biết: qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ ĐHQG – HCM đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện với nhiều cách làm sáng tạo. Các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi tổ chức từ cấp đảng bộ cơ sở đã huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương.

Cùng với đó, Đảng bộ ĐHQG – HCM đã chỉ đạo và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ cơ sở. Theo đó, các chi bộ cơ sở đã tổ chức thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn với nội dung 3 xây 3 chống và Qui định về những điều Đảng viên không được làm, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên trong thực thi nhiệm vụ và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên ở chi bộ đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Được biết, sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cấp ủy các cơ sở Đảng của ĐHQG – HCM luôn chú trọng việc giám sát các công trình xây dựng thuộc các dự án để tránh thất thoát, chống lãng phí và tiêu cực; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài sản công; nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn CDIO; xây dựng văn hóa đại học ĐHQG – HCM, tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên lồng ghép nội dung các chuyên đề vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên; chi bộ khối cơ quan chú trọng giáo dục đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, tiết kiệm tài sản công; chi bộ khoa nghiên cứu đổi mới phương thức giảng dạy (nhất là đối với các môn khoa học Mac – Lenin); Đoàn Thanh niên các trường chú trọng giáo dục ý thức hội nhập, đưa các sản phẩm nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo vào phục vụ đời sống, xây dựng hình mẫu sinh viên ĐHQG – HCM, tuyên dương và nhân rộng các điển hình cán bộ trẻ tiêu biểu, sinh viên 5 tốt; công đoàn cơ sở tăng cường công tác giáo dục truyền thống qua việc tham quan, hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 17 tập thể và 24 cá nhân đã được biểu dương cấp ĐHQG – HCM, trong số đó có 09 tập thể, 15 cá nhân được biểu dương cấp thành phố. Trong dịp này, trường Đại học Bách Khoa có 03 tập thể và 03 cá nhân được tuyên dương là Chi bộ ký túc xá Bách Khoa, Chi bộ khoa Cơ khí, Chi bộ khoa Khoa học Ứng dụng, đồng chí Trương Tích Thiện – Chi bộ khoa Khoa học Ứng dụng, đồng chí Lê Thị Hồng Nhan – Chi bộ khoa Kỹ thuật Hóa học, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Chi bộ khoa Cơ khí.

Trong 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trường Đại học Bách Khoa có các mô hình, giải pháp được công nhận và giới thiệu trong toàn ĐHQG – HCM như:

1. Triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng công tác hội nhập quốc tế cho lĩnh vực đào tạo (khoa Cơ khí)

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý sinh viên, chuyển từ tư duy quản lý sinh viên sang phục vụ sinh viên; các chương trình kể chuyện về Bác qua hệ thống phát thanh và lễ chào cờ đầu tuần (ký túc xá Bách Khoa)

3. Công trình thanh niên tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; bản tin làm theo lời Bác của Đoàn Thanh niên trường Đại học Bách Khoa. Trong 04 năm, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của trường đã thực hiện 99.908m đường giao thông nông thôn, 43 cầu bê tông, 1.200m2 bê tông sân trường học, 222 công trình lọc nước, 16 nhà tình nghĩa, tình thương, tình bạn, 65 công trình an toàn điện, 600m2 sân chơi thiếu nhi xanh tại tỉnh Đồng Tháp và Trà Vinh đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các cấp ủy Đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, giải quyết hiệu quả, dứt điểm được nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm, khiếu kiện kéo dài gây bức xúc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện, qua đó đã cổ vũ mạnh mẽ cái tốt, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu và hiện tượng tiêu cực. Công tác kiểm tra, đôn đốc được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; việc tự kiểm tra, đôn đốc của các địa phương, đơn vị không chỉ giúp phát hiện và chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, mà còn biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình có việc làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy ĐHQG – HCM đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tuc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đưa nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vê trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” vào sinh hoạt chi bộ; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2015; kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với kiểm tra việc thực hiện các giải pháp sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); biểu dương, giới thiệu điển hình tại đơn vị và trong hệ thống ĐHQG – HCM.

Nguồn: HCMUT