Danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2021-2022 (Chính thức)

Các bạn sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm:

– Danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2021-2022 (bản chính thức) 2023.4.04 -DS decu danh hieu SV NH 2021-2022

– Danh sách đề cử danh hiệu Tập thể lớp năm học 2021-2022 (bản chính thức) 2023.4.04 De cu danh hieu tap the lop SV2021-2022[1160]