KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ OISP LẦN THỨ 12 CHO SINH VIÊN

Hội nghị KH&CN OISP lần thứ 12 cho sinh viên (The 12th OISP Science and Technology Symposium for students – OSTS2023) là hoạt động KH&CN thường niên hướng đến tất cả sinh viên yêu thích học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm phát huy môi trường trao đổi, học hỏi của SV, đa dạng hóa hiểu biết về mặt chuyên môn đa ngành và đa lĩnh vực.

Các bạn sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm: “2023.04.04-OISP_Call for paper_Hội nghị KH&CN OISP lần thứ 12 cho SV 2023.04.04-OISP_Kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN OISP lần thứ 12 cho SV