Giải thưởng Sáng tạo Châu Á thường niên của Quỹ Toàn cầu Hitachi 2024

Giải thưởng Sáng tạo Châu Á thường niên của Quỹ Toàn cầu Hitachi (The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award) được triển khai từ năm 2020, với mục tiêu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, tiến tới một xã hội bền vững trong khu vực ASEAN. Giải thưởng công nhận các cá nhân, nhóm nghiên cứu có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, với tầm nhìn về một xã hội tương lai và có các kế hoạch triển khai để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) của Liên hợp quốc. Các năm vừa qua, 02 nhà khoa học của trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM (Trường ĐHBK) đã vinh dự nhận được giải thưởng “Best Innovation Award” và “Outstanding Innovation Award” của Quỹ Toàn cầu Hitachi.

Hàng năm, Giải thưởng chọn 2 mục tiêu và một số chỉ tiêu trong số 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu của SDGs. Năm 2024, Giải thưởng sẽ dành cho các nghiên cứu thuộc mục tiêu phát triển bền vững số 12 và 13 của Liên hợp quốc gồm: “Responsible Consumption and Production” và “Climate Action”. Trường ĐHBK tiếp tục vinh dự là một trong 26 trường thuộc 04 Quốc gia được Quỹ trực tiếp mời tham dự giải thưởng năm 2024. Mỗi Trường được đề cử tối đa 5 ứng viên.

     Quy trình và lịch trình đăng ký tham dự Giải thưởng như sau:

1. Ứng viên (cá nhân, nhóm nghiên cứu) tham dự gửi hồ sơ và minh chứng kèm theo về Phòng KHCN&DA qua email: khcn@hcmut.edu.vn trước ngày 14/06/2024. Hồ sơ gồm:

  • Thư dự tuyển (Application form). Các lưu ý khi điền thông tin trên thư dự tuyển, Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo tập tin “1. Application Guidelines_The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award 2024.pdf” và tập tin “4. Application Form (How to fill in)_The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award 2024” trong thư mục đính kèm.
  • Các tài liệu đính kèm (Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo tập tin “1. Application Guidelines_The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award 2024.pdf”):
    • Quý Thầy/Cô vui lòng đính kèm tối đa 3 minh chứng về thành tích nghiên cứu.
    • Quý Thầy/Cô nên nộp ít nhất một bài báo nghiên cứu (research paper) minh chứng năng lực nghiên cứu.

2. Phòng KHCN&DA tập hợp hồ sơ và lập báo cáo trình Ban Giám hiệu.

3. Nhà Trường sẽ xét chọn và đề cử danh sách tối đa 05 ứng viên. Các ứng viên được lựa chọn sẽ được thông báo kết quả và cung cấp thư đề cử của nhà Trường trước ngày 21/6/2024.

4. Ứng viên nộp hồ sơ dự thưởng trực tuyến cho Quỹ trước ngày 28/06/2024.

Thông tin về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc: https://sdgs.un.org/goals

Download Thông tin và biểu mẫu