Học Bổng Doosan 2015 (cập nhật 16:45 29/10/2015)

Chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng DOOSAN 2015 vào 9g30 sáng thứ sáu 30/10/2015, tại phòng 103A5:

  1. Nguyễn Đức Tân
  2. Nguyễn Hữu Quốc Đại
  3. Nguyễn Thế Hợp
  4. Dương Ngọc Thân

Các em lưu ý đến dự lễ đúng giờ, trang phục chỉnh tề nghiêm túc.