Hội nghị đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO – Đại học quốc gia Hà Nội 26/5/2017

Ngày 26/5/2017, HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA CDIO đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo báo cáo của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Hội nghị được tổ chức để có những nhận thức và hiểu biết đầy đủ và sâu sắc hơn về phương thức khảo sát, xây dựng chương trình, cũng như tổ chức triển khai đào tạo, quản lý đào tạo, kiểm tra đánh giá, quản lý sinh viên, quản lý cán bộ, CSVC, các điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện các chương trình theo chuẩn CDIO, đồng thời có nhận thức đầy đủ và sâu sắc không chỉ từ phương diện lý luận, mà cả những bài học trong thực tiễn, để từ đó có những áp dụng phù hợp với ĐHQG Hà Nội trong thời gian tới (*) .

Tham gia đoàn công tác Đại học Quốc gia Tp.HCM, các cán bộ Khoa Cơ Khí – Đại học Bách Khoa đã trình bày 2 báo cáo trong tổng số 6 báo cáo của hội nghị, với các chủ đề:

  • Tăng cường năng lực giảng viên trong mô hình đào tạo CDIO
  • Những trải nghiệm giảng dạy và đánh giá CDIO

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề liên quan thông qua những câu hỏi và ý kiến thảo luận sâu sắc.

Đề án CDIO đã được triển khai từ 2009 tại ĐHQG-HCM. Đến nay, đề án đang chuẩn bị hoàn tất giai đoạn 1. Khoa Cơ Khí là một trong hai đơn vị được lựa chọn thí điểm ngay trong những ngày đầu triển khai.

(*) Trích “BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở ĐHQGHN: KẾT QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”  của Ban Đào Tạo ĐHQGHN

Toàn cảnh hội nghị

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGĐ ĐHQG Hà Nội
phát biểu khai mạc hội nghị

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, PGĐ ĐHQG-HCM
trình bày tham luận

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGĐ ĐHQG Hà Nội
chụp ảnh cùng đoàn công tác ĐHQG-HCM

Chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị