Tập huấn chuyển đổi phiên bản ISO từ 9001:2008 sang 9001: 2015

Ngày 24/5, ĐH Bách Khoa đã tổ chức tập huấn công tác quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách ISO của các đơn vị tại HT B11.

Lớp tập huấn do ông Trương Tuệ Mẫn – EMBA Quản trị chất lượng, Chuyên gia tư vấn trưởng chủ trì

Được biết, hiện trường đang tiến hành chuyển đổi phiên bản ISO từ 9001:2008 sang 9001:2015. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn đợt này chính là bước đi nền tảng nhằm giúp cán bộ, giảng viên hiểu rõ các yêu cầu, áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới trong việc đẩy mạnh hơn nữa mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng tới các đơn vị trong Nhà trường.

Lớp tập huấn do ông Trương Tuệ Mẫn – EMBA Quản trị chất lượng, Chuyên gia tư vấn trưởng chủ trì. Tại đây, ông Trương Tuệ Mẫn đã phổ biến các nội dung: Các khái niệm liên quan đến chất lượng, rủi ro, kiểm soát rủi ro và ứng dụng trong hệ thống quản lý của trường; Giới thiệu các Cấu trúc tiêu chuẩn; Những khác biệt trong yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Những thay đổi trong hệ thống quản lý chất lượng… Đặc biệt, sau phần trình bày này, cán bộ – giảng viên đã trực tiếp trao đổi với chuyên gia xoay quanh nội dung vừa được tập huấn. Các thầy cô đã đặt nhiều vấn đề cũng như các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình áp dụng phiên bản mới và nhận được sự định hướng, cố vấn đầy đủ từ phía báo cáo viên.

Đến nay, ĐH Bách Khoa đã có 13 đơn vị duy trì thực hiện ISO 9001: 2008 trong đó có 1 đơn vị (phòng TC-HC) đã được cập nhật phiên bản ISO 9001:2015

Tính đến nay, ĐH Bách Khoa đã có 13 đơn vị duy trì thực hiện ISO 9001: 2008 trong đó có 1 đơn vị (phòng TC-HC) đã được cập nhật phiên bản ISO 9001:2015. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã liên tục vận động không ngừng để khẳng định vị trí trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO vào hoạt động giáo dục, đào tạo và dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo đa ngành, đa bậc hệ. Việc tiếp tục cập nhật và áp dụng phiên bản mới ISO 9001:2015 chính là bước chuyển đúng đắn, tạo cơ sở cho những bước tiến mới của Trường trong công tác quản lý chất lượng.

Thy Huyền (TT HTSV & VL)