HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN CƠ KHÍ LẦN 9 – 2018

Sáng ngày 21-4- 2018, tại hội trường B11 đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ thường niên Cơ Khí lần 9 năm 2018.

Sau lễ khai mạc, hội nghị được tiến hành tại các phân ban gồm: CĐ, CK, CĐ+ CK+NH, DM, HT1, HT2. Đây là cơ hội để các bạn Sinh viên thỏa sức sáng tạo, áp dụng, liên hệ kiến thức trong quá trình học tập đến môi trường thực tế và cũng là tiền đề cho bài báo cáo luận văn sau này.

Chủ đề của các nghiên cứu năm nay được đánh giá cao với sự mới lạ, sáng tạo và sự đầu tư của các bạn sinh viên. Một số bài báo, mô hình đóng góp cho quá trình cải tiến sản xuất và có hy vọng nhận được cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp.

Qua chương trình này cũng thúc đẩy các bạn Sinh viên các khóa sau tìm tòi,  học hỏi, áp dụng các kiến thức đã học để sáng tạo hơn và có thể tham gia vào Hội nghị lần thứ 10 năm 2019 như khẩu hiệu hành động trong năm nay: Tuổi trẻ Cơ Khí, chủ động tiếp cận thông minh, tự tin vững bước hội nhập.

 

 

 

 

Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn- Hội khoa Cơ Khí.