HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN KHOA CƠ KHÍ 2019

Sáng ngày 6-4-2019, tại Hội trường B11 đã tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ thường niên Cơ Khí 2019.

Hội nghị năm nay thu hút được hơn 80 đề tài của các bạn sinh viên các khóa, các ngành, được chia thành các phân ban: Cơ điện tử & robot, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp & Logistic, Kỹ thuật dệt- Công nghệ may & thời trang, Kỹ thuật chế tạo, Cơ học máy, Máy xây dựng & thiết bị nâng chuyển, Thiết bị & công nghệ vật liệu cơ khí.

Các đề tài năm nay có chất lượng vượt trội, vận dụng nhiều kiến thức đã học và có ứng dụng thực tiễn cao. Ban tổ chức Hội nghị đã chọn ra 14 đề tài xuất sắc nhất để báo cáo, các đề tài còn lại được giới thiệu thông qua Poster.

Hội nghị thường niên là dịp để các bạn Sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, thực hành, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. Các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng vào thực tiễn cao, là tiền đề để các bạn tiếp tục phát triển và tham gia các chương trình nghiên cứu dành cho Sinh viên cấp trường, cấp thành, cấp cả nước như: Giải nghiên cứu sinh viên Eureka.

Qua đó, Hội nghị tiếp tục là nguồn động viên, khuyến khích sinh viên trong Khoa tích cực đề ra những ý tưởng mới, giải pháp cụ thể, làm tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và xây dựng phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.