HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ CHẾ TẠO NĂM 2019

Khoa Cơ khí trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy/cô và các bạn sinh viên tham dự “HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ CHẾ TẠO NĂM 2019”  cụ thể như sau:

Thời gian: 8g00, thứ bảy ngày19/10/2019

Địa điểm: Hội trường B11.

Trân trọng./.

Ghi chú: