Hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO 

Sáng 14/12, tại HT A4 đã diễn ra Hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO  Giai đoạn 2010 – 2017, chương trình do Khoa Cơ Khí chủ trì.

Hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO do khoa Cơ khí chủ trì

Tham dự hội thảo, có PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ – ĐH Quốc Gia HCM; đại diện các trường Đại học; các doanh nghiệp; BCN khoa Cơ khí, đại diện các khoa, phòng, ban của trường ĐH Bách Khoa và giảng viên, sinh viên của trường.

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ phát biểu tại hội thảo

Từ năm 2009, Khoa Cơ Khí triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO cho ngành Kỹ thuật Cơ khí và từ năm 2013 áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO cho tất cả các ngành còn lại của khoa. Mô hình CDIO dựa trên triết lí phát triển năng lực trụ cột của người kĩ sư đáp ứng được nguyên lí triển khai chu trình vòng đời của sản phẩm, quy trình và hệ thống – Hình thành ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate) trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc tổng kết quá trình triển khai CDIO tại Khoa Cơ khí

 

ThS. Trần Đại Nguyên chia sẻ 2 chuyên đề: “Nhập môn kỹ thuật – Ngày hội kỹ thuật: chuyến khởi hành cho sinh viên đại học” và “Doanh nghiệp, Nhà trường và Người học trong CDIO”

Tại Hội thảo, người tham dự đã được PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc tổng kết quá trình triển khai CDIO tại Khoa Cơ khí; ThS. Trần Đại Nguyên chia sẻ 2 chuyên đề: “Nhập môn kỹ thuật – Ngày hội kỹ thuật: chuyến khởi hành cho sinh viên đại học” và “Doanh nghiệp, Nhà trường và Người học trong CDIO”; TS. Hà Anh Tùng chia sẻ chuyên đề Giảng dạy và học tập chủ động; TS. Phạm Công Bằng trình bày chuyên đề: Học tập trải nghiệm và tích hợp trong đồ án và luận văn tốt nghiệp; TS. Phan Thị Mai Hà trình bày chuyên đề: Đánh giá chuẩn đầu ra; Đặc biệt, sinh viên Phan Hữu Thanh Tú hiện đang được học theo phương pháp CDIO cũng chia sẻ với chuyên đề: Năng lực CDIO trong quá trình học tập của sinh viên.

TS. Phạm Công Bằng trình bày chuyên đề: Học tập trải nghiệm và tích hợp trong đồ án và luận văn tốt nghiệp

SV Phan Hữu Thanh Tú hiện cũng chia sẻ với chuyên đề: Năng lực CDIO trong quá trình học tập của sinh viên

Hội thảo cũng dành thời gian đề để các giảng viên, doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất… trong quá trình thực hiện đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO. Việc triển khai CDIO tại ĐH Bách Khoa đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và giảng viên đối với việc xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học.

Hội thảo cũng dành thời gian đề để các giảng viên, doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất… trong quá trình thực hiện đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO

Những bài học kinh nghiệm của khoa Cơ khí trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO cho thấy hướng đi mới, mang lại giá trị thực tiễn cao cho sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền với thực hành và gắn kết với doanh nghiệp.

Thy Huyền (TT HTSV & VL)