Thời hạn nộp Luận văn Thạc sỹ _ Ngành KT Cơ khí

– Hạn chót: 16h00 ngày 18 tháng 12 năm 2017
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
– Mỗi học viên nộp 02 quyển thuyết minh (không cần đóng bìa mạ vàng) có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD
– Thời gian + địa điểm bảo vệ: sẽ thông báo sau