Hội thảo “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư 140 tín chỉ theo phương pháp tiếp cận CDIO và định hướng kiểm định quốc tế”

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự hội thảo: “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư 140 tín chỉ theo phương pháp tiếp cận CDIO và định hướng kiểm định quốc tế”

Thời gian: 08h30 ngày 27/9/2016 (thứ ba)

Địa điểm: Hội trường A4

Nội dung hội thảo:

  • 08h45 – 09h00: “Trao đổi về học tập tích hợp các kỹ năng và trải nghiệm theo phương pháp tiếp cận CDIO” – PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc.
  • 09h00 – 09h15: “Học tập trải nghiệm và tích hợp qua các Đồ án môn học và Luận văn tốt nghiệp” – PGS.TS Lưu Thanh Tùng.
  • 09h15 – 09h30: “Các bài học kinh nghiệm kiểm định AUN-QA ngành KT Hệ thống Công nghiệp” – TS. Đỗ Ngọc Hiền.
  • 09h30 – 09h45: Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm
  • 09h45 – 10h00: “Giảng dạy các môn học chương trình Kỹ thuật Nhiệt hướng tới kiểm định AUN-QA” – TS. Hà Anh Tùng.
  • 10h00 – 10h15: “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dệt và Công nghệ may hướng tới kiểm định AUN-QA” – TS. Bùi Mai Hương.
  • 10h15 – 10h30: “Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Cơ điện tử hướng tới kiểm định ABET” – TS. Phạm Công Bằng.
  • 10h30 – 10h45: Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm
  • 11h00: Tổng kết Hội thảo