HYOSUNG GONGCHAE PROGRAM 2024

Hyosung Gongchae Program 2024 là chương trình tuyển dụng lớn nhất trong năm của Hyosung tại Việt Nam dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp/ sắp tốt nghiệp hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật, kinh tế và ngôn ngữ học nhằm tìm kiếm những bạn trẻ có năng lực, đủ bản lĩnh để trở thành những nhà quản trị trong tương lai, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các nhà máy của Hyosung tại Nhơn Trạch, Đồng Nai và văn phòng đại diện tại Quận 1, TP HCM.

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem file chi tiết đính kèm: 2024.03.22- tuyển dụng của công ty Hyosung