KÊNH VIDEO SẢN PHẨM SINH VIÊN THAM DỰ NGÀY HỘI KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023

Ngày hội Kỹ thuật năm học 2022-2023 của Khoa Cơ Khí sẽ được tổ chức vào sáng thứ bảy 24/12/2022. Đây là kết quả từ môn học Nhập môn Kỹ thuật, từ mô hình đào tạo theo CDIO được triển khai từ năm 2011 đến nay.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 150 đề tài sáng tạo từ các nhóm sinh viên khóa 2022.  Từ Ngày hội Kỹ thuật, ngoài kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các ngành nghề kỹ thuật, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng chuyên nghiệp như: làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết trình… Đây không chỉ là sân chơi mà còn là môi trường học tập lớn giúp sinh viên tiếp cận với những phương pháp chủ động, tích cực, trải nghiệm và sáng tạo.

Kênh video các sản phẩm của Ngày hội Kỹ thuật Khoa Cơ Khí năm học 2022-2023 vừa được ra mắt.

Các link video:
https://www.youtube.com/@ngayhoikythuat22.23ch1/videos
https://www.youtube.com/@ngayhoikythuat22.23ch2/videos
https://www.youtube.com/@ngayhoikythuat22.23ch3/videos
https://www.youtube.com/@ngayhoikythuat22.23ch4/videos
https://www.youtube.com/@ngayhoikythuat22.23ch5/videos
https://www.youtube.com/@ngayhoikythuat22.23ch6/videos

Xem kênh video của sự kiện vào tháng 02/2022:

https://fme.hcmut.edu.vn/ra-mat-kenh-video-ngay-hoi-ky-thuat-2022-khoa-co-khi-2.html