KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH SƠN VÀ CHIẾU SÁNG XƯỞNG C1

Toàn cảnh buổi lễ

Vinh danh cựu sinh viên đóng góp cho công trình

Cắt băng khánh thành

Chụp ảnh lưu niệm