Khoa Cơ Khí tập huấn CDIO tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chiều 15/9/2015, đoàn công tác Khoa Cơ Khí đã tiến hành tập huấn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với chủ đề “Hướng dẫn thiết kế và giảng dạy Môn học Giới thiệu ngành”, theo quyết định số 1073/QĐ-ĐHQG ngày 27/8/2015 của Đại học Quốc gia Tp.HCM. .

Tham dự buổi tập huấn có các thầy cô đến từ Phòng Đào Tạo, Khoa Giáo Dục, Khoa Báo Chí và Truyền Thông, Khoa Quan Hệ Quốc Tế thuộc Trường.

Tại buổi tập huấn, đoàn công tác Khoa Cơ Khí đã trình bày các nội dung về giới thiệu ngành, thông qua các trải nghiệm từ môn học Nhập môn Kỹ thuật và tổ chức Ngày hội Kỹ thuật. Các thầy cô tham dự buổi tập huấn đã ghi nhận các thông tin từ xây dựng đề cương, giáo trình, tổ chức giảng dạy, đánh giá,… cho đến các vấn đề trong việc tổ chức một ngày hội cho sinh viên tham gia các hoạt động liên quan đến môn học.

Các thầy cô tham dự tập huấn đã thảo luận sôi nổi về các các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho môn học “Giới thiệu ngành”, đặc biệt là những băn khoăn trong việc áp dụng mô hình CDIO với đặc thù riêng khác biệt với việc triển khai tại các trường về kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS Trần Thị Thảo, Phó Trưởng Phòng Đào Tạo, đã khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn để áp dụng thành công mô hình CDIO tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, theo định hướng mà Đại học Quốc Gia Tp.HCM đã đề ra.