LỄ TRAO HỌC BỔNG – GẶP GỠ TÂN KỸ SƯ VÀ DOANH NGHIỆP 08/01/2022

Chúc mừng các sinh viên xuất sắc, vượt khó được trao tặng học bổng và khen thưởng.

Buổi LỄ TRAO HỌC BỔNG KHOA CƠ KHÍ – GẶP GỠ DOANH NGHIỆP VÀ TÂN KỸ SƯ 2022 sẽ được tổ chức online và phát trực tiếp trên Fanpage TUỔI TRẺ CƠ KHÍ

Các sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng sẽ nhận được email thông báo về cách thức tham gia buổi lễ.

Danh sách các sinh viên xuất sắc, vượt khó được trao tặng học bổng và khen thưởng:

MỨC 1:

TT Họ và tên   Lớp
1. Nguyễn Văn Hoàng CK19LOG2
2. Hoàng Thị Thu Huệ CK20NH1
3. Lê Đức Huy CK20CDTN
4. Trịnh Công Huy CK18CTM1
5. Hoàng Trọng Khang CK19NH2
6. Lê Hoàng Linh CK20CKTN
7. Đào Nhật Nam CK19CTM2
8. Lâm Thị Ngọc Nhi CK19DET
9. Nguyễn Thị Huỳnh Nhi CK18DET
10. Mai Thị Trinh Nữ CK18CDM
11. Trương Quý Phát CK19CTM1
12. Trần Thị Phượng CK20HT1
13. Mai Hoàng Kim Sơn CK18CTM1
14. Ngụy Minh Tài CK18CD01
15. Nguyễn Tất Thành CK18CKM2
16. Lê Thị Quỳnh Thơ CK21DM1
17. Phạm Trương Thanh Thùy CK19HT02
18. Kiều Trung Tín CK19CTM2
19. Lê Minh Trí CC21COD1
20. Trần Thị Tuyết CK18LOG2

 

MỨC 2:

TT Họ và tên   Lớp
   1. Phan Từ A CK18CTM2
   2. Nguyễn Hòa An CK20LOG1
   3. Thái Phước An CK20CK05
   4. Tống Phước Thanh An CK20CDTN
   5. Lê Thanh Bảo CK20KHTN
   6. Đỗ Ngọc Thành Danh CK19KSCD
   7. Trần Lam Danh CK18CD2
   8. Nguyễn Tấn Đạt CK19CTM2
   9. Phan Trung Đạt CK19CD01
10. Trịnh Quang Đạt CK19CD1
11. Hà Minh Dương CK21CK06
12. Hồ Ty Gen CK18CTM1
13. Nguyễn Nhật Hạ CK19LOG
14. Lê Văn Chí Hải CK19NH1
15. Trần Thị Thu Hằng CK19HT1
16. Dương Quang Hào CK18HT
17. Bùi Nhân Hậu CK19NH2
18. Nguyễn Huy Hoàng CK20DET
19. Nguyễn Ngọc Hưng CC20COD2
20. Phan Thanh Hưng CK18CTM1
21. Lê Thị Như Huỳnh CK19HT01
22. Hà Lê Tuấn Khải CK20CKTN
23. Đỗ Tấn Khoa CK18CTM2
24. Võ Vũ Nguyên Khôi CK19NH1
25. Nguyễn Trung Kính CK18CTM1
26. Trần Thị Kiều Linh CK19LOG2
27. Nguyễn Quang Minh CK19CTM2
28. Tống Phước Hoàng Minh CK21NH1
29. Bảo Quý Nam CK21NH2
30. Lê Chánh Nghĩa CK21CK02
31. Hoàng Anh Ngọc CK19CD03
32. Phan Đình Nguyên CK19CTM1
33. Nguyễn Chí Thiện CK20CDT01
34. Nguyễn Phương Thúy CK20DM1
35. Đinh Ngọc Tuyến CK18DET
36. Phan Bích Tuyền CK20HT1
37. Nguyễn Trương Khánh Vy CK21DM2
38. Nguyễn Thị Xuân CK20LOG1

 

 

HỌC BỔNG COTECCONS:

TT Họ và tên   Lớp
1. Trương Thị Kim Chi CK19LOG1
2. Lê Minh Đạt CK20CNTN
3. Võ Tuấn Đạt CK18CTM1
4. Trương Đức Duy CK19KSCD
5. Hoàng Long Hải CK19CTM1
6. Trần Lan Hương CK19CDM
7. Võ Minh Kha CK21HT1
8. Lê Đăng Khoa CK19NH2
9. Nguyễn Hoàng Minh CK19CD2
10. Phạm Thiều Phương Nhi CK19LOG2
11. Huỳnh Ngọc Phước CK19CTM1
12. Trần Viết Quốc CK19CTM1
13. Huỳnh Ngọc Quyên CK18CTM2
14. Mai Văn Quyền CK19HT1
15. Đặng Nguyễn Tấn Tài CK20CDTN
16. Nguyễn Khánh Thịnh CK18CTM1
17. Nguyễn Văn Thịnh CK19CD1
18. Ông Bảo Thuận CK20CK05
19. Đào Thị Thuỷ Tiên CK19CDM
20. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền CK19DET

 

KHEN THƯỞNG:

TT Họ và tên Lớp
      1. Kiều Trung Tín CK19CTM2
      2. Trương Thị Kim Chi CK19LOG1
      3. Phạm Thiều Phương Nhi CK19LOG2
      4. Phan Đình Nguyên CK19CTM1
      5. Nguyễn Thị Thu Ngân CK19CDM
      6. Trần Lan Hương CK19CDM
      7. Lê Văn Chí Hải CK19NH1
      8. Bá Quang Dự CK19HT1
      9. Trần Thị Thu Hằng CK19HT1
 10. Tô Thảo Nhi CK19LOG2
 11. Lê Xuân Hưng CK19CTM2
 12. Quách Hoàng Anh CK19HT2
 13. Nguyễn Thị Nhàn CK19HT01
 14. Đào Nhật Nam CK19CTM2