bmnl0

Đại diện Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam
chụp hình lưu niệm với các Thầy Cô của Heat and Refrigeration Engineering và các em sinh viên