Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí

Khoa Cơ khí xin gửi đến các bạn học viên cao học lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí
Thời gian: 8g00, thứ năm ngày14/01/2021
Để buổi bảo vệ diễn ra đúng giờ, các bạn vui lòng đến sớm 15 phút để chuẩn bị âm thanh, máy chiếu.
Trân trọng.