LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48            

Từ 29/11/2021 đến 03/12/2021

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
THỨ HAI, 29/11/2021
07g30 Họp Hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

(Thời gian làm việc: cả ngày)

HĐ Giáo sư cơ sở năm 2021,

Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

HT A4
08g00 Họp Ban CN Khoa, trợ lý, thư ký BCN Khoa, trợ lý, thư ký Họp trực tuyến
09h30 Họp các Trưởng đơn vị về Dự án đầu tư CSVC phục vụ đào tạo (trưc tuyến) T.Lộc, Trưởng đơn vị trực thuộc Khoa Họp trực tuyến
THỨ BA, 30/11/2021
07g30 Họp Hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

(Thời gian làm việc: cả ngày)

HĐ Giáo sư cơ sở năm 2021,

Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

HT A4
THỨ TƯ, 01/12/2021
07g30 Họp Hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

(Thời gian làm việc: cả ngày)

HĐ Giáo sư cơ sở năm 2021,

Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

HT A4
14g00 Họp tổ công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh giai đoạn 2022 – 2027 BGH (A.Phong, A.Phúc) và theo QĐ số 2462/QĐ-ĐHBK ngày 02/11/2021

(Lịch thay Thư mời)

Họp trực tuyến
THỨ NĂM, 02/12/2021
15g00 Họp toàn thể các các Thầy Cô, Doanh nghiệp, Sinh viên, Cựu Sinh viên liên quan để phổ biến nội dung cho việc kiểm định AQAS T.Trung, C.Lam, toàn bộ danh sách thành viên tham gia các phiên phỏng vấn Họp trực tuyến theo đường link: https://zoom.us/j/93750310162?pwd=WnZEUlBBS0hDWDZRaUxMQ1NXQkM3UT09

 

THỨ SÁU, 03/12/2021
08g30 Họp thẩm định Đề án nâng cấp các PTN phục vụ đào tạo giai đoạn 2021 – 2025

(Thời gian làm việc: cả ngày)

BGH (A.Phong), Tổ thẩm định

Đề án theo QĐ số 937/QĐ-ĐHBK

và theo Thư mời

Họp trực tuyến
14g00 Họp trực tuyến hội đồng hoàn thiện cấp quốc gia Chương trình PFIEV Trưởng chuyên ngành PFIEV

và theo Thư mời

P.205 A1
15g00 – 17g00 Đoàn đánh giá AQAS, Phòng khảo thí sẽ tổ chức tổng duyệt trước với Khoa, danh sách tham gia các phiên phỏng vấn để chuẩn bị kiểm định BCN Khoa, danh sách các phiên phỏng vấn, và doanh nghiệp đại diện Họp trực tuyến (đường link sẽ gửi đến Quý Thầy/ Cô sau)