LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47                                           

Từ 22/11/2021 đến 27/11/2021

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
THỨ HAI, 22/11/2021
08g00 Họp Ban CN Khoa, trợ lý, thư ký BCN Khoa, trợ lý, thư ký Họp trực tuyến
THỨ BA, 23/11/2021
08g00 Hội nghị Đại biểu Viên chức Người lao động lần thứ 41 (năm học 2021 – 2022) Theo Thư triệu tập Họp trực tuyến
14g00 Họp về “Final preparation Meeting” với AUN-QA và TT Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM theo Thư mời Họp trực tuyến
THỨ TƯ, 24/11/2021
       
THỨ NĂM, 25/11/2021
08g Họp đánh giá công việc, đánh giá nhiệm vụ chung (NV3) năm 2021 Ban chủ nhiệm Khoa Họp trực tuyến
11g00 Họp hội đồng tuyển dụng nhân sự ngạch Kỹ sư bộ môn Cơ điện tử T. Lộc, C.Hà, T.Chí, T. Duy Anh, T. Việt Hồng Họp trực tuyến
13g30 Họp Chi bộ Khoa Cơ khí Toàn thể Đảng viên chi bộ KCK Họp trực tuyến
15g00 Họp thẩm định đề án nâng cấp các PTN phục vụ đào tạo giai đoạn 2021 – 2025 cho Khoa Cơ khí T.Lộc, T.Sơn, T.Quí, Tổ thẩm định Đề án theo QĐ 937/QĐ-ĐHBK P.205 A1
THỨ SÁU, 26/11/2021
13g30 Họp Hội đồng trường Đại học Bách khoa – Phiên họp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 T.Lộc HT A4

 

  • Các bộ môn KT Dệt may, Công nghệ Nhiệt Lạnh nộp bản đánh giá công việc, đánh giá nhiệm vụ chung (NV3) năm 2021 theo công văn số 504/ĐHBK-CK ngày 08/11/2021 về VPK đã hết hạn ngày 19/11/2021.
  • VPK Các đơn vị trực thuộc Khoa gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2021, kế hoạch công tác tháng 12/2021 bằng văn bản và qua email về VPK trước 16g00 ngày 24/11/2021.