LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46                                           

Từ 15/11/2021 đến 20/11/2021

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm  
THỨ HAI, 15/11/2021
08g00 Họp Ban CN Khoa, trợ lý, thư ký BCN Khoa, trợ lý, thư ký Họp trực tuyến  
08g30 – 16h15 Tập huấn Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 C.Mai Hà, T.Hữu Đức, T.Kiện, T.Hữu Phúc, C.Trúc Trực tuyến qua Zoom Meeting  
THỨ BA, 16/11/2021
14g00 Họp xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2021 và xét kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu năm 2022 theo Thư mời P.205 A1  
THỨ TƯ, 17/11/2021
         
THỨ NĂM, 18/11/2021
         
THỨ SÁU, 19/11/2021
10g30 Họp trao đổi về công tác tổ chức tiếp đoàn AQAS, ASIIN T.Lộc, T.Trung, T. Sơn, T. Hiền, T. Chí,

C. Mai Hà, T.Thịnh CĐT,

T. Nguyên CTM, T. Quí

T. Tùng MXD, T.Hồng

T. Công, T.Tuấn TKM,

T.Hữu Phúc, T. Hùng Anh,

T. Phúc Nguyên, C.Trúc

Họp trực tuyến  
THỨ BẢY, 20/11/2021
         

 

Khoa Cơ khí Chúc mừng Quý Thầy Cô Ngày 20.11

 

  • Các bộ môn nộp bản đánh giá công việc, đánh giá nhiệm vụ chung (NV3) năm 2021 theo công văn số 504/ĐHBK-CK ngày 08/11/2021 về VPK trước 15g ngày 19/11/2021.