LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45            

Từ 08/11/2021 đến 12/11/2021

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
THỨ HAI, 08/11/2021
08g00 Họp Ban CN Khoa, trợ lý, thư ký BCN Khoa, trợ lý, thư ký Họp trực tuyến
10g00 Họp tổ công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh giai đoạn 2022-2027 Tổ công tác theo QĐ số 2462/QĐ-ĐHBK Họp trực tuyến
THỨ BA, 09/11/2021
08g00 Hội thảo tập huấn giảng viên trong nước In-country Workshop 2021 Quý Thầy/ Cô theo danh sách đã đăng ký Họp trực tuyến
THỨ TƯ, 10/11/2021
08g00 Hội thảo tập huấn giảng viên trong nước In-country Workshop 2021 Quý Thầy/ Cô

theo danh sách đã đăng ký

Họp trực tuyến
14g00 Họp tổng kết công tác Tổ chức HN KHNC Ban tổ chức, Ban thư ký Họp trực tuyến
17g30 Gặp sinh viên KSTN T.Lộc, T.Trung, T.Chí, T.Hiền Họp trực tuyến
THỨ NĂM, 11/11/2021
       
THỨ SÁU, 12/11/2021
09g30 Họp hội đồng ngành Kỹ thuật Cơ khí Ban chủ nhiệm ngành, C.Quyên Họp trực tuyến
       

 

  • Các bộ môn Chế tạo máy, Ban Giảng dạy thực hành, Kỹ thuật dệt may, Thiết kế máy, KT Hệ thống Công nghiệp, PTN Đo lường, PTN CAD/CAM vui lòng gửi bản “Xây dựng định định mức tiêu hao vật tư gửi về VPK trước 16g ngày 08/11/2021 (đã hết hạn).
  • Các bộ môn gửi thuyết minh và dự toán mua sắm thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2021 (kinh phí từ Quản lý phí) về VPK trước 15g ngày 08/11/2021.
  • Các Tổ Công đoàn lập danh sách Thầy, Cô và CBVC nào chưa đăng ký danh sách khám sức khỏe theo thông báo số 53/ĐHBK-CTCT-SV ngày 26/04/2021 thì đăng ký bổ sung gửi về VPK đến 11g ngày 11/11/2021 qua email.
  • Các bộ môn triển khai biểu mẫu đánh giá công việc, đánh giá nhiệm vụ chung (NV3) năm 2021 theo công văn số 160/ĐHBK-TCHC ngày 04/11/2021.