LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐHQG-HCM – XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN 2023 VÀ GĐ 2023-2025

Lịch làm việc của ĐHQG-HCM với các đơn vị về xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.
Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 25/4/2022 (thứ Hai)
Địa điểm: Hội trường A4 – Trường ĐHBK.
Nội dung: Xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.

Xem toh6ng tin chi tiết tại đây.