MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC ANH CHỊ SINH VIÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO “CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ CHO DOANH NGHIỆP CHẾ TẠO, CHẾ BIẾN” (18/9/2019)

Tải biểu mẫu đăng ký tham dự tại đây.