MỜI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM QUAN CÔNG TY CƠ ĐIỆN ĐỒNG QUANG

Công ty Cơ điện ĐỒNG QUANG tổ chức tham quan cho sinh viên Khoa Cơ Khí vào ngày thứ ba 29/10/2019, số lượng 20 em.

Mời các em đăng ký tham quan theo mẫu tại đây.

Lưu ý:

  • Do số lượng có hạn (chỉ 20 em), ưu tiên cho các em đăng ký trước.
  • Đề nghị các em đăng ký nghiêm túc, có trách nhiệm. Sau khi đăng ký, nếu có thay đổi gì phải thông báo sớm để dành chỗ cho các em khác.