MỜI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM QUAN COTECCONS

Tập đoàn COTECCONS tổ chức 02 đợt tham quan cho sinh viên Khoa Cơ Khí vào ngày 27 và 31/8/2019. Mỗi đợt 15 em.

Mời các em đăng ký tham quan theo mẫu tại đây, hạn chót 22/8/2019.

Lưu ý:

  • Do số lượng có hạn (chỉ 15 em mỗi đợt), ưu tiên cho các em đăng ký trước.
  • Đề nghị các em đăng ký nghiêm túc, có trách nhiệm. Sau khi đăng ký, nếu có thay đổi gì phải thông báo sớm để dành chỗ cho các em khác.