Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng sau đại học tại Viện Công Nghệ Công Nghiệp Hàn Quốc (Kitech)

Thời gian: 9:00 ngày thứ tư 04/11/2015, tại hội trường B11.

Mời Quý Thầy Cô có quan tâm, các anh chị học viên sau đại học và sinh viên đến tham dự.

Ứng viên chuẩn bị trước CV, hoàn chỉnh CV và gửi (dạng file) về email: vpkck@hcmut.edu.vn