Mời tham dự buổi giới thiệu về Môi trường Nghiên cứu và Học bổng UNIST (Hàn Quốc)

Thời gian: 9:30 ngày 21/10/2015, tại hội trường B11

Nội dung:

  • 9:30 – 10:3: Thảo luận giữa đại diện Khoa Cơ Khí và Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST – Hàn Quốc)
  • 10:30-12:00: Gặp gỡ sinh viên, giới thiệu về hướng nghiên cứu, môi trường nghiên cứu, học bổng, kinh nghiệm, cách thức xin học bổng tại UNIST và các trường, viện tại Hàn Quốc.

Mời Quý Thầy Cô có quan tâm, các anh chị học viên sau đại học và sinh viên đến tham dự.