Ngày hội kỹ thuật 2017 trên sóng truyền hình

Xem tin về Ngày Hội Kỹ Thuật của Khoa Cơ Khí trong chương trình “Dòng thời cuộc” của VTV: 18g30 tối 02/3/2017 tại đây (từ thời điểm 8 phút 35 giây).

Xem thêm tin về Ngày Hội Kỹ Thuật của Khoa Cơ Khí trong “Chương trình 60 giây” của HTV: