Ngày Hội Việc Làm Kỹ thuật và Công nghệ 2016

Sự kiện: Ngày Hội Việc Làm Kỹ thuật và Công nghệ 2016

Thời gian: 8:00~12:00 ngày 26/03/2015 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khách sạn Duxton – Tầng 2 – 63 Nguyễn Huệ

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp từ năm 2013 trở lại đây và các bạn kỹ sư có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Số lượng doanh nghiệp: 30 doanh nghiệp (dự kiến)