2024.03.01- Bạn Đặng Minh Trí – Chủ nhiệm CLB (ngoài cùng bên trái) trao đổi về thể lệ cuộc thi cùng các thầy