2024.03.01-PGS.TS Đặng Văn Nghìn – Nguyên Trưởng Khoa Cơ Khí, Cố vấn Tổ chức đã có những lời phát biểu gửi gắm vô cùng sâu sắc và truyền động lực tại buổi lễ