Tấm lòng vàng tài trợ

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO)

200 triệu đồng

Anh Hồ Minh Trí – Cựu sinh viên CK85

100 triệu đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

100 triệu đồng

Công ty CP sản xuất nhựa Duy Tân

30 triệu đồng

Ông TRẦN MẠNH HÙNG – Cựu SV K17 – ACK72

20 triệu đồng

Thầy Lê Hoài Quốc

20 triệu đồng

Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ

20 triệu đồng

CÔNG TY TNHH SX TM XD NGŨ THƯỜNG

20 triệu đồng (USB)

CỰU SINH VIÊN ACK78 – ADL78

20 triệu đồng

CỰU SINH VIÊN CK99

20 triệu đồng

Công ty CP Kỹ thuật Bảo Sơn

19,1 triệu đồng (bàn và ghế đá)

CỰU SINH VIÊN CK93

16 triệu đồng

Tập thể Cựu sinh viên CK89

10 triệu đồng

Anh Nguyễn Hồng Hải – Cựu sinh viên CK89OD

10 triệu đồng

Cựu sinh viên Khóa ACK74

10 triệu đồng

Anh Lê Văn Cam – Cựu sinh viên Khóa CK82

10 triệu đồng

CỰU SINH VIÊN CK88/CK3

10 triệu đồng

CỰU SINH VIÊN CK98

10 triệu đồng

Anh Trần Thắng – Cựu sinh viên CK89

10 triệu đồng

Anh NGO QUY TRUNG – LOP CK90-4

10 triệu đồng

Mechatronics

10 triệu đồng

Mechatronics

10 triệu đồng