Các hạng mục chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Cơ khí

TT NỘI DUNG TỔNG TIỀN
1 Thư mời 15.000.000
2 In băng rôn 4.000.000
3 Phí đăng báo – truyền thông 6.400.000
4 Phí xuất bản kỷ yếu 30.000.000
5 In Kỷ yếu 60 năm Khoa Cơ khí 100.000.000
6 Quà lưu niệm (Card USB) 80.000.000
7 Quay video 65.000.000
8 Thiết kế, tạo mẫu, thực hiện Biểu tượng Khoa Cơ khí kỷ niệm 60 năm thành lập 104.500.000
9 Trồng cây 20.000.000
10 Sửa vòm nhà C1 30.000.000
11 Bánh, nước uống cho lễ 27/8 40.000.000
12 Dự phòng (20%) 98.980.000