Tập huấn CDIO “Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm”

Vào sáng thứ bảy 10/9/2016, Khoa Cơ Khí đã tổ chức buổi Tập huấn “Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm” dành cho sinh viên các khóa, đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối.

Buổi tập huấn có các nội dung:

  • Để có luận văn tốt, để có việc làm tốt

Trình bày: Ông Nguyễn Huy Hoàng, Talent Mind Edu

  • Tổng quan về CDIO: Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm

Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng Khoa Cơ Khí

  • Áp dụng CDIO vào luận văn tốt nghiệp

Trình bày: TS. Phạm Công Bằng, Phó Trưởng Khoa Cơ Khí

Được triển khai thí điểm từ năm 2009 tại Khoa Cơ Khí, mô hình đào tạo theo CDIO đã mang lại những thành tựu tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Trong hành trình từ thí điểm đến từng bước hoàn thiện, từ đó nhân rộng mô hình ra các khoa trong trường và một số trường bạn, K2012 là khóa đầu tiên được thụ hưởng những thành quả CDIO đã hoàn chỉnh và định hình rõ nét.

Buổi tập huấn được tổ chức với đối tượng chủ yếu là sinh viên K2012, với những nội dung rất thiết thực và bổ ích, mang tính ứng dụng cao cho sinh viên trong học tập và cho kỹ sư khi làm việc sau này.