TB tuyển bổ sung KSTN K2013 và K2014

THÔNG BÁO TUYỂN BỔ SUNG KỸ SƯ TÀI NĂNG

KHÓA 2013 VÀ KHÓA 2014 NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí thông báo đến các bạn sinh viên muốn tham gia chương trình Kỹ sư Tài năng ngành Kỹ thuật Cơ khí Khóa 2013 và Khóa 2014. Sinh viên phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu theo quy định về lớp KSTN: (Xem quy định trên website Khoa Cơ khí tại http://www.fme.hcmut.edu.vn), cụ thể như sau:

 • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên.
 • Sinh viên có điểm học kỳ 1 năm học 2015-2016 từ 7.0 trở lên.
 • Điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 từ 7.0 trở lên
 • Sinh viên có số tín chỉ tích lũy từ 90% tổng số tín chỉ trở lên.
 • Sinh viên có điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên.
 • Các môn cốt lõi của chương trình KSTN trên 7.0 điểm.

HỒ SƠ GỒM CÓ:

 1. Đơn xin vào lớp KSTN (theo mẫu đính kèm) – Mục biểu mẫu
 2. Bảng điểm tất cả các học kỳ,

Thời gian dự kiến:

 • Sinh viên nộp đơn về Phòng giáo vụ Khoa (lầu 1, B11) từ ngày 18/02 đến 23/02/2016.
 • Kết quả tuyển sinh: từ ngày 24/02 đến 25/02. Sinh viên kiểm tra kết quả và phản hồi trong ngày 25/02/2016.
 • Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên bảng thông báo B11 và trên website của Khoa: http://www.fme.hcmut.edu.vn

Tp.HCM, ngày 17/02/2016

KT.TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA