Tham gia giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2021

Khoa  Cơ khí  xin  thông báo đến các bạn về việc đăng ký “Tham gia giải thưởng KHCN dành cho SV trong các cơ sở GDĐH năm 2021 (file đính kèm).
Các bạn lưu ý về thời gian nhận hồ sơ của P.KHCN là trước ngày 10/5/2021. Địa điểm: P. 207 toà nhà A4 (C. Loan, ĐT: 0913428471).