Thời hạn nộp Đề cương cao học

1. Tiêu đề: Thời hạn nộp Đề cương LVThS (ngành KT Cơ khí)
2. Nội dung:
– Hạn chót nộp LVThS: 16h00 ngày 26/06/2018
– Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (C.Trân)
– Mỗi học viên nộp 05 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ của CBHD
– Thời gian bảo vệ Đề cương LVThS sẽ được thông báo cụ thể sau