Thời hạn nộp Đề cương LVThS HK1/15-16 ngành Kỹ thuật Cơ khí

Các học viên bảo vệ Đề cương LVThS HK1/15-16 ngành Kỹ thuật Cơ khí phải nộp Đề cương luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: hạn chót là 16h00 ngày 25/12/2015.
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (Cô Trân)
  • Thời gian và Hội đồng bảo vệ Đề cương LVThS sẽ thông báo sau

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho ngành Kỹ thuật Cơ khí, các ngành khác học viên theo dõi thông báo của Bộ môn và Hội đồng ngành.