THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ VI – NĂM 2021

Hội nghị Khoa học về Cơ khí Toàn quốc lần thứ VI, diễn đàn rộng lớn nhất của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí sẽ được Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2021, tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Các chủ đề khoa học chính của Hội nghị liên quan:
– Kỹ thuật Cơ khí;
– Cơ khí động lực;
– Cơ khí nông lâm, xây dựng, giao thông;
– Tự động hóa, cơ điện tử, robot;
– Cơ học máy;
– Vật liệu cơ khí;
– Công nghệ nhiệt lạnh, máy năng lượng;
– Kỹ thuật dệt và Công nghệ dệt, may;
– Kỹ thuật công nghiệp;
– Công nghiệp 4.0 trong Cơ khí;
– Các lãnh vực khác liên quan Cơ khí.
Thông tin chung:
-Thời gian: 04 & 05/11/2021;
-Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Số 268, đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM;
-Lệ phí tham dự và đăng tạp chí: Thông báo sau
-Ngôn ngữ bài báo: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
– Các báo cáo được chấp nhận và báo cáo tại hội nghị sẽ được đăng trong chuyên san Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN: 0866 – 7056).
– Các bài báo bằng tiếng Anh được chọn lọc tiếp tục phản biện (peer review) để đăng trên các tạp chí quốc tế:
+ Tạp chí Key Engineering Materials (Scopus, Q3)
+ Tạp chí Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1662-7482)
– Website: https://conferences.hcmut.edu.vn/hoinghicokhi2021
– Hòm thư: hoinghicokhi2021@hcmut.edu.vn;
– Địa chỉ nộp bài: https://easychair.org/conferences/?conf=hnkhcnckvn2021
Điện thoại: +84-28-38.654.535 – Ext: 5886.