THÔNG BÁO SỐ 3 HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN KHOA CƠ KHÍ NĂM 2020

Ban Tổ chức xin thông báo đến tác giả một số thông tin buổi hội nghị như sau:

– Ngày diễn ra Hội nghị thường niên:  Lúc 7g30 thứ bảy, ngày 13/06/2020

– Địa điểm: Hội trường B11, Khoa Cơ khí- Trường Đại học Bách Khoa

– Tất cả các bài báo sẽ tham gia triển lãm dưới dạng Poster. Mỗi bài báo được cung cấp không gian để trưng bày Poster. Tác giả cần  chuẩn bị trước file Poster (định dạng PDF, khổ A0) và gửi về BTC Hội nghị theo địa chỉ email: khcnck@hcmut.edu.vn trước 17g ngày 05/06/2020.

– Ban Tổ chức Hội nghị sẽ tài trợ kinh phí in ấn cho các Poster gửi đúng hạn.

– Ban Tổ chức  sẽ chọn lọc 14 bài báo chất lượng tốt (trên tổng số các bài báo) tham gia hình thức báo cáo tại 2 phòng Hội nghị.

– Sinh viên tham gia Hội nghị sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia.

– Có 2 giải thưởng, kèm theo giấy chứng nhận cho: 02 bài báo xuất sắc.

Để công tác tổ chức được chu đáo, Ban Tổ chức Hội nghị rất mong tác giả phối hợp thực hiện các thông tin trên theo đúng tiến độ.

Hẹn gặp lại tại buổi Hội nghị, ngày 13/06/2020.

Trân trọng,

Ban Tổ chức Hội nghị