THÔNG BÁO SỐ 4 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ VI – NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 4

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ VI – NĂM 2021

V/v Gia hạn thời gian nhận toàn văn bài báo

 

Kính gửi: Các nhà khoa học và các đồng nghiệp trong cả nước

Hội nghị Khoa học & Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ VI sẽ được

Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 04 và 05 tháng 11 năm 2021, tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo chất lượng tham luận và công tác tổ chức Hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Hội nghị xin thông báo gia hạn thời gian gửi toàn văn bài báo.

Thông tin chi tiết như sau:

  • 30/06/2021         Hạn cuối nhận tóm tắt bài báo
  • 31/07/2021 31/08/2021: Hạn cuối nhận toàn văn bài báo
  • 15/08/2021 31/08/2021: Đăng ký tham dự hội nghị/Đóng phí
  • 31/08/2021 10/09/2021: Hạn chót nhận bài báo toàn văn đã phản biện
  • 15/09/2021           Phản hồi chấp nhận bài báo hội nghị
  • 04 & 05/11/2021 Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí.Hội nghị cũng bao gồm hoạt động triển lãm sản phẩm KH&CN.Liên hệ
  • Ban Tổ chức:
    • TS. Nguyễn Hữu Lộc <nhloc@hcmut.edu.vn>

Di động: +84-(0)-913 603 264  

  • TS. Lê Đình Tuân <tuan-ledinh@hcmut.edu.vn>

Di động: +84-(0)-908 191 766