THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NIDEC TOSOK (4.500.000 VNĐ/suất)

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong công tác học tập năm 2018, Khoa Cơ khí phối hợp với công ty Nidec Tosok về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Khoa với tổng giá trị là 45.000.000đ với các nội dung như sau:

1. Số lượng học bổng: 10 phần

2. Đối tượng xét tuyển:
Sinh viên có thành tích học tập tốt:
– Tất cả sinh viên năm 3 trở lên. Điểm tích lũy trung bình từ 7.0 trở lên (Gửi kèm bảng điểm trong hồ sơ)
– Đã tham gia một công trình nghiên cứu khoa học (Gửi kèm minh chứng)

3. Hình thức & thời gian nhận hồ sơ:

3.1 Hình thức: Tất cả hồ sơ đều nộp về văn phòng Khoa Cơ Khí.

3.2 Thời gian hết hạn nộp sơ ngày 27/12/2018

4. Hồ sơ dự tuyển
– Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm)
– Bản sao bảng điểm trung bình tích lũy học kỳ.
– Minh chứng tham gia hoạt động NCKH