Thông báo Đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp tháng 4/2021 (ngày 24/4/2021)

Phòng giáo vụ Khoa kính gửi Quý Thầy, Cô, các em sinh viên và học viên cao học ” Thông báo đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt tháng 4/2021 tổ chức ngày 24/4/2021″ (Vui lòng xem File chi tiết đính kèm). 2021.04.15-Thong bao du le tot nghiep 24.4.2021
Trân trọng./.