THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHOA CƠ KHÍ 2021

Cách thức nộp hồ sơ và các biểu mẫu liên quan, xem chi tiết thông báo tại đây.

Sinh viên nộp đơn dự tuyển tại đây.

 

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG

  • Từ nay đến 27/12/2021, các em nộp hồ sơ online kèm đầy đủ các bản scan minh chứng theo địa chỉ nêu trên để xét duyệt.

Lưu ý: các bản scan nên lựa chọn độ phân giải vừa đủ để kích thước files không quá lớn, trong đó bảng điểm có thể lấy từ web thay vì bản chính từ Phòng Đào Tạo.

  • Thời hạn 27/12/2021 là để các em gửi bản giấy qua bưu điện (tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại Phòng Giáo Vụ, không phải là thời gian nhận được bưu phẩm từ bưu điện.
  • Nếu còn gì chưa kịp trong hồ sơ, các em phải báo lại để được tạm hoãn. trong thời gian xác định
  • Sinh viên phải đảm bảo tuyệt đối về tính trung thực của nội dung đã trình bày trong hồ sơ.