Thông báo nộp hồ sơ xét tặng huy chương Vàng , Bạc cho đợt sinh viên tốt nghiệp tháng 11/2019 của lớp VP2014CDT

Phòng Giáo vụ Khoa gửi các em thông báo nộp hồ sơ xét tặng huy chương Vàng , Bạc cho đợt sinh viên tốt nghiệp tháng 11/2019 của lớp VP2014CDT
(Chi tiết xem File đính kèm).
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 21/10/2019.
Địa điểm: Phòng Giáo vụ Khoa
Các em nộp hồ sơ theo yêu cầu đúng thời hạn để Khoa lập hội đồng xét tặng.