Thông báo nộp hồ sơ xét tặng huy chương Vàng , Bạc cho đợt sinh viên tốt nghiệp tháng 11/2019.

Phòng Giáo vụ Khoa gửi các em thông báo nộp hồ sơ xét tặng huy chương Vàng , Bạc cho đợt sinh viên tốt nghiệp tháng 11/2019.
(Chi tiết xem File đính kèm).
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 21/10/2019.
Địa điểm: Phòng Giáo vụ Khoa
Các em nộp hồ sơ đúng thời hạn theo yêu cầu để Khoa lập hội đồng xét tặng.